zaslaním údajov v on line formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím až do odvolania s použitím a so spracovaním svojich tam uvedených osobných údajov tam uvedenému subjektu, v poskytnutom  rozsahu, za účelom získania bližších informácií o poskytovaných službách a produktoch alebo ich poskytnutia a zároveň prehlasujem, že som si v zmysle ustanovení §15 a §28 a nasl. cit. zákona vedomý/á svojich práv dotknutej osoby.


Kontakt

JUDr. Jana Jančinová – HOME IN
Vysoká 26, 811 06 Bratislava
Mobil:+421 903 225 335
Email: homein@homein.sk
www.homein.sk
IČO: 30851939

kancelária: Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava

Registrácie

(identifikačné údaje jednotlivých podnikateľských subjektov)

JUDr. Jana Jančinová, advokátka, zap. v zoz. advokátov SAK, pod č. 2049
JUDr. Jana Jančinová, mediátor, zap. v zoz. mediátorov MS SR, pod č. 599
JUDr. Jana Jančinová - HOME IN, Obv. úrad Bratislava, č. živ. r. 110-214724
JUDr. Jana Jančinová, certifikovaný realitný poradca, SORA, číslo 111001

Kde nás nájdete