Realitná činnosť


kompletný právny a realitný servis spojený s realizáciou sprostredkovávaného vzťahu, či už nehnuteľnosť predávate, kupujete, prenajímate alebo nájom hľadáte, v rámci ktorého zabezpečujeme:

  • overenie oprávnenia nakladať s predmetnou nehnuteľnosťou, preverenie vlastníckych alebo nájomných práv, podkladov nevyhnutných k nakladaniu s nimi
  • spracovanie ponúk a dopytov, obhliadky, inzerovanie, propagácia a vyhľadávanie vhodných záujemcov, reporty o stave obchodného prípadu
  • vypracovanie a podanie príslušných právnych dokumentov, poradenstvo pri výmaze a zápise záložných práv a vecných bremien a realizácia ostatných krokov podľa špecifikácie konkrétneho obchodného prípadu
  • zastupovanie klientov pri rokovaniach so záujemcami, správnymi orgánmi, správcami nehnuteľností, finančnými inštitúciami, poskytovateľmi energií
  • prostredníctvom externých spolupracovníkov vyhotovenie geometrických plánov, ocenenie nehnuteľností, pomoc v otázkach financovania kúpy nehnuteľnosti, poistenia a daňového poradenstva, zabezpečenie notárskych služieb


Management nehnuteľností
starostlivosť o nám zverenú nehnuteľnosť v dohodnutom rozsahu, zhŕňajúcu napr. monitorovanie optimálneho obsadenia a zabezpečovanie efektívneho využitia zverenej nehnuteľnosti, vyhľadávanie nájomcov, uzatváranie nájomných zmlúv, asistencia pri preberaní/odovzdávaní nehnuteľnosti a pravidelné kontrolovanie stavu nehnuteľnosti, platieb nájomného a súvisiacich služieb, zastupovanie majiteľov v neprítomnosti vo vzťahu k správcovským organizáciám, výber pošty, organizovanie nutných opráv alebo upratovacích služieb, pravidelné platby a reporty majiteľom

Sprostredkovanie remeselných a rekonštrukčných prác
sprostredkovanie opravy, maľovania, upratovania, starostlivosť o zeleň a pod.

Home staging - zariaďovanie a úprava interiérov a exteriérov
navrhovanie úprav interiérov jednoduchých návrhmi zariadenia holo bytov alebo oživenia interiérov a exteriétov za účelom zvýšenia hodnoty nehnuteľnosti a urýchlenia jej predaja alebo prenájmu (home staging) alebo sprostredkovanie služieb interiérového dizajnu, architekta a vypracovania projektovej dokumentácie

V prípade záujmu o ponúknutie Vašej nehnuteľnosti, zaslania otázky alebo poskytnutia právneho poradenstva využite možnosť zaslania Vášho dopytu, či ponuky prostredníctvom nášho emailu homein@homein.sk alebo vyplnením on-line formulára na stránke kontakt.