navrhujeme užitočné riešenia Vašich vzťahov poskytovaním právneho poradenstva ( advokácia - JUDr. Jana Jančinová, advokát), v oblasti najmä obchodného, občianskeho, autorského a pracovného práva, vrátane práv nehnuteľností a právnych služieb pre realitné kancelárie, dopĺňané   službami podnikateľského  poradenstva (konzultácie a analýzy) a mimosúdneho riešenia sporov (mediácia - JUDr. Jana Jančinová, mediátor), ....

ponúkame oživenie redizajnovanie interiéru preusporiadaním zariadenia, doladením farieb, dodaním solitérov, vrátane tých z našej ponuky maľovaného nábytku a doplnkov alebo premaľovaním niečoho z Vášho súčasného zariadenia  a upravíme tak nehnuteľnosť  pre Vaše osobné potreby, či za účelom predaja/penájmu (home staging - JUDr. Jana Jančinová - HOME IN)....

G a l é r i a 

okrem ponuky právnych služieb pre realitné kancelárie realizujeme kompletný právny servis pri kúpe, predaji alebo prenájme nehnuteľností,  dotváraný doplnkovými činnosťami, ako je vypracovanie odborného vyjadrenia k trhovej cene nehnuteľností (oceňovanie nehnuteľnosti), zabezpečovanie služieb spojenýchso správou a údržbou nehnuteľností (management nehnuteľností) alebo  navrhovanie ich úprav s cieľom zvýšiť ich hodnotu pri ich prenájme alebo predaji (home staging).........