Kontakt

Čajakova 18, 811 05 Bratislava-Staré Mesto 

Mobil:+421 903 225 335

Email: homein@homein.sk
www.homein.sk
IČO: 30851939

Registrácie 

(identifikačné údaje jednotlivých podnikateľských subjektov)

JUDr. Jana Jančinová, advokátka, zap. v zoz. advokátov SAK, pod č. 2049 
JUDr. Jana Jančinová, mediátor, zap. v zoz. mediátorov MS SR, pod č. 599
JUDr. Jana Jančinová - HOME IN, Obv. úrad Bratislava, č. živ. r. 110-214724

 

 
vv 

Rýchly kontakt

Kde nás nájdete

Google map: Čajakova 18, 811 05 Bratislava

Prihlásenie