Oboznámenie so spracovaním osobných údajov

V súlade s Nariadením GDPR je spracovanie osobných údajov podmienené udelením súhlasu. V prípade, že ako dotknutá osoba súhlasíte s ich poskytnutím a spracovaním, tak v on line formulári zaškrtnite text "Oboznámil/a som sa a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov", čím poskytujete súhlas so spracovaním svojich v on line formulári uvedených osobných údajov subjektu/prevádzkovateľovi, ktorému súhlas udeľujete, za účelom získania informácií o poskytovaných službách a produktoch alebo ich poskytnutia. V prípade právnych služieb a produktov je prevádzkovateľom JUDr. Jana Jančinová, advokát, v prípade mediačných JUDr. Jana Jančinová, mediátor  a v prípade realitných alebo služieb a produktov z oblasti interiérov a nábytku je prevádzkovateľom JUDr. Jana Jančinová -HOME -IN. Udelením súhlasu zároveň potvrdzujete, že ste boli oboznámený/á a boli Vám poskytnuté základné informácie, ktoré Vám je prevádzkovateľ ako dotknutej osobe povinný pri získavaní osobných údajov poskytnúť. Za účelom udelenia súhlasu sa oboznámte o podrobnostiach získavania osobných údajov na stránke/linku Právne informácie - GDPR (Zásady ochrany osobných údajov)

Prihlásenie